User Tools

Site Tools


3354--13567-urabe-la-gi

13567 Urabe (tên chỉ định: 1992 WF1) là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Kin Endate và Kazuro Watanabe ở Đài thiên văn Kitami ở Hokkaidō, Nhật Bản, ngày 16 tháng 11 năm 1992. Nó được đặt theo tên Mamoru Urabe, nhà thiên văn học nghiệp dư và giáo viên.

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 13001–14000
  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 13567 Urabe
3354--13567-urabe-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)