User Tools

Site Tools


3355--13840-wayneanderson-la-gi

Wayneanderson
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 6 tháng 12 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 13840
Tên thay thế 1999 XW31
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0558102
Viễn điểm quỹ đạo 2.7812178
Độ lệch tâm 0.1499697
Chu kỳ quỹ đạo 1373.7931180
Độ bất thường trung bình 111.33697
Độ nghiêng quỹ đạo 2.14922
Kinh độ của điểm nút lên 252.77426
Acgumen của cận điểm 193.61126
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.1

13840 Wayneanderson (1999 XW31) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 6 tháng 12 năm 1999 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 13840 Wayneanderson
3355--13840-wayneanderson-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)