User Tools

Site Tools


3357--14570-burkam-la-gi

Burkam
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 17 tháng 8 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 14570
Tên thay thế 1998 QS37
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9756106
Viễn điểm quỹ đạo 2.5409560
Độ lệch tâm 0.1251715
Chu kỳ quỹ đạo 1239.5557529
Độ bất thường trung bình 252.32982
Độ nghiêng quỹ đạo 1.94388
Kinh độ của điểm nút lên 243.45391
Acgumen của cận điểm 166.05347
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.8

14570 Burkam (1998 QS37) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 17 tháng 8 năm 1998 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 14570 Burkam
3357--14570-burkam-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)