User Tools

Site Tools


3358--14965-bonk-la-gi

Bonk
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi N. Ehring
Nơi khám phá Bornheim
Ngày khám phá 24 tháng 5 năm 1997
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 14965
Tên thay thế 1997 KC
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9491776
Viễn điểm quỹ đạo 2.9327162
Độ lệch tâm 0.2014666
Chu kỳ quỹ đạo 1392.9512873
Độ bất thường trung bình 311.19220
Độ nghiêng quỹ đạo 14.45853
Kinh độ của điểm nút lên 97.93709
Acgumen của cận điểm 140.39494
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.7

14965 Bonk (1997 KC) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 24 tháng 5 năm 1997 bởi N. Ehring ở Bornheim.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 14965 Bonk
3358--14965-bonk-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)