User Tools

Site Tools


3360--15624-lamberton-la-gi

Lamberton
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 28 tháng 4 năm 2000
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 15624
Tên thay thế 2000 HB31
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2630775
Viễn điểm quỹ đạo 2.4891041
Độ lệch tâm 0.0475627
Chu kỳ quỹ đạo 1337.8054684
Độ bất thường trung bình 88.43017
Độ nghiêng quỹ đạo 1.92687
Kinh độ của điểm nút lên 16.68494
Acgumen của cận điểm 191.03600
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.8

15624 Lamberton (2000 HB31) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 28 tháng 4 năm 2000 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 15624 Lamberton
3360--15624-lamberton-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)