User Tools

Site Tools


3361--business-air-la-gi

Business Air là hãng hàng không của trụ sở tại Sân bay quốc tế Survarnabhumi tại Bangkok. Hiện hãng phục vụ 3 điểm đến chủ yếu tại Hàn Quốc và có một điểm đến trước kia tại Nhật Bản

Business Air được thành lập vào năm 2008 như một hãng hàng không thuê trong nước. Trong tháng 11, hãng đã được cung cấp giấy phép hoạt động từ cơ quan phụ trách hàng không tại Thái Lan

3361--business-air-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)