User Tools

Site Tools


3363--11127-hagi-la-gi

Hagi
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi K. Cross
Nơi khám phá Sendai
Ngày khám phá 20 tháng 10 năm 1996
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 11127
Tên thay thế 1996 UH1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8692820
Viễn điểm quỹ đạo 2.5864298
Độ lệch tâm 0.1609502
Chu kỳ quỹ đạo 1214.5882576
Độ bất thường trung bình 164.88935
Độ nghiêng quỹ đạo 5.66293
Kinh độ của điểm nút lên 85.53047
Acgumen của cận điểm 306.87753
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.2

11127 Hagi (1996 UH1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 20 tháng 10 năm 1996 bởi K. Cross ở Sendai.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 11127 Hagi
3363--11127-hagi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)