User Tools

Site Tools


3364--11316-fuchitatsuo-la-gi

Fuchitatsuo
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi K. Endate và K. Watanabe
Nơi khám phá Kitami
Ngày khám phá 5 tháng 10 năm 1994
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 11316
Tên thay thế 1994 TR3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8442383
Viễn điểm quỹ đạo 2.9301419
Độ lệch tâm 0.2274439
Chu kỳ quỹ đạo 1347.1902831
Độ bất thường trung bình 249.95922
Độ nghiêng quỹ đạo 3.22251
Kinh độ của điểm nút lên 78.67460
Acgumen của cận điểm 301.55064
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.3

11316 Fuchitatsuo (1994 TR3) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 5 tháng 10 năm 1994 bởi K. Endate và K. Watanabe ở Kitami.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 11316 Fuchitatsuo
3364--11316-fuchitatsuo-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)