User Tools

Site Tools


3365--11528-mie-la-gi

Mie
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Yoshio Kushida và Osamu Muramatsu
Nơi khám phá đài thiên văn Nam Yatsugatake
Ngày khám phá 3 tháng 12 năm 1991
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 11528
Đặt tên theo Gustav Mie
Tên thay thế 1991 XH
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1892848
Viễn điểm quỹ đạo 3.0316112
Độ lệch tâm 0.1613375
Chu kỳ quỹ đạo 1540.5329628
Độ bất thường trung bình 9.14139
Độ nghiêng quỹ đạo 13.89051
Kinh độ của điểm nút lên 133.94155
Acgumen của cận điểm 238.38696
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.6

11528 Mie (1991 XH) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 3 tháng 12 năm 1991 bởi Yoshio Kushida và Osamu Muramatsu ở đài thiên văn Nam Yatsugatake.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 11528 Mie
3365--11528-mie-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)