User Tools

Site Tools


3366--11958-galiani-la-gi

Galiani
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá Caussols
Ngày khám phá 9 tháng 3 năm 1994
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 11958
Tên thay thế 1994 EJ7
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9577007
Viễn điểm quỹ đạo 2.6210479
Độ lệch tâm 0.1448752
Chu kỳ quỹ đạo 1265.2421259
Độ bất thường trung bình 165.32259
Độ nghiêng quỹ đạo 6.00125
Kinh độ của điểm nút lên 90.07128
Acgumen của cận điểm 293.22082
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.0

11958 Galiani (1994 EJ7) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 9 tháng 3 năm 1994 bởi E. W. Elst ở Caussols.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 11958 Galiani
3366--11958-galiani-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)