User Tools

Site Tools


3368--12358-azzurra-la-gi

12358 Azzurra (tên chỉ định: 1993 SO2) là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Antonio Vagnozzi ở Santa Lucia Stroncone Astronomical Observatory ở Stroncone, Italy, ngày 22 tháng 9 năm 1993. Nó được đặt theo tên Vagnozzi's granddaughter.

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 12001–13000
  • JPL Small-Body Database Browser
3368--12358-azzurra-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)