User Tools

Site Tools


3369--12534-janhoet-la-gi

Janhoet
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá Đài thiên văn Nam Âu
Ngày khám phá 1 tháng 6 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 12534
Đặt tên theo Jan Hoet
Tên thay thế 1998 LB3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.4019595
Viễn điểm quỹ đạo 2.9884477
Độ lệch tâm 0.1088022
Chu kỳ quỹ đạo 1616.1653890
Độ bất thường trung bình 305.57191
Độ nghiêng quỹ đạo 9.31072
Kinh độ của điểm nút lên 196.93471
Acgumen của cận điểm 218.59094
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.7

12534 Janhoet (1998 LB3) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 1 tháng 6 năm 1998 bởi E. W. Elst ở Đài thiên văn Nam Âu.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 12534 Janhoet
3369--12534-janhoet-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)