User Tools

Site Tools


3371--13025-z-rich-la-gi

13025 Zürich là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1343.3353105 ngày (3.68 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 28 tháng 1 năm 1989.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 24 tháng 5 năm 2008. 
3371--13025-z-rich-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)