User Tools

Site Tools


3372--13576-gotoyoshi-la-gi

13576 Gotoyoshi (tên chỉ định: 1993 HW) là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Kin Endate và Kazuro Watanabe ở Đài thiên văn Kitami ở Hokkaidō, Nhật Bản, ngày 16 tháng 4 năm 1993. Nó được đặt theo tên Yoshihiro Goto, một nhà thiên văn học nghiệp dư.

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 13001–14000
  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 13576 Gotoyoshi
3372--13576-gotoyoshi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)