User Tools

Site Tools


3373--13841-blankenship-la-gi

Blankenship
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 6 tháng 12 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 13841
Tên thay thế 1999 XO32
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0903783
Viễn điểm quỹ đạo 2.6987801
Độ lệch tâm 0.1270373
Chu kỳ quỹ đạo 1353.4500118
Độ bất thường trung bình 62.79302
Độ nghiêng quỹ đạo 1.09156
Kinh độ của điểm nút lên 177.56534
Acgumen của cận điểm 337.94694
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.2

13841 Blankenship (1999 XO32) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 6 tháng 12 năm 1999 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 13841 Blankenship
3373--13841-blankenship-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)