User Tools

Site Tools


3374--14163-johnchapman-la-gi

Johnchapman
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Spacewatch
Nơi khám phá Kitt Peak
Ngày khám phá 13 tháng 10 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 14163
Đặt tên theo John Herbert Chapman
Tên thay thế 1998 TY20
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6684655
Viễn điểm quỹ đạo 3.0868337
Độ lệch tâm 0.0726927
Chu kỳ quỹ đạo 1783.0162355
Độ bất thường trung bình 299.67990
Độ nghiêng quỹ đạo 0.79615
Kinh độ của điểm nút lên 294.64900
Acgumen của cận điểm 147.96031
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.3

14163 Johnchapman (1998 TY20) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 13 tháng 10 năm 1998 bởi Spacewatch ở Kitt Peak.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 14163 Johnchapman
3374--14163-johnchapman-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)