User Tools

Site Tools


3377--15627-hong-la-gi

Hong
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 29 tháng 4 năm 2000
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 15627
Tên thay thế 2000 HW52
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2649399
Viễn điểm quỹ đạo 2.9111605
Độ lệch tâm 0.1248470
Chu kỳ quỹ đạo 1520.7487153
Độ bất thường trung bình 276.24973
Độ nghiêng quỹ đạo 4.30432
Kinh độ của điểm nút lên 67.67258
Acgumen của cận điểm 232.47775
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.1

15627 Hong (2000 HW52) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 29 tháng 4 năm 2000 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 15627 Hong
3377--15627-hong-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)