User Tools

Site Tools


3380--11128-ostravia-la-gi

Ostravia
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi J. Ticha và M. Tichy
Nơi khám phá Klet
Ngày khám phá 3 tháng 11 năm 1996
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 11128
Đặt tên theo Ostrava
Tên thay thế 1996 VP
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0129462
Viễn điểm quỹ đạo 2.8201426
Độ lệch tâm 0.1670146
Chu kỳ quỹ đạo 1372.1152563
Độ bất thường trung bình 152.31606
Độ nghiêng quỹ đạo 2.98351
Kinh độ của điểm nút lên 51.71794
Acgumen của cận điểm 197.38727
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.3

11128 Ostravia (1996 VP) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 3 tháng 11 năm 1996 bởi J. Ticha và M. Tichy ở Klet.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 11128 Ostravia
3380--11128-ostravia-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)