User Tools

Site Tools


3381--11317-hitoshi-la-gi

Hitoshi
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Spacewatch
Nơi khám phá Kitt Peak
Ngày khám phá 10 tháng 10 năm 1994
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 11317
Tên thay thế 1994 TX12
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.5985274
Viễn điểm quỹ đạo 3.7354876
Độ lệch tâm 0.1795007
Chu kỳ quỹ đạo 2058.6004639
Độ bất thường trung bình 196.07842
Độ nghiêng quỹ đạo 0.79322
Kinh độ của điểm nút lên 352.10360
Acgumen của cận điểm 324.23615
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.6

11317 Hitoshi (1994 TX12) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 10 tháng 10 năm 1994 bởi Spacewatch ở Kitt Peak.[1]

  1. ^ JPL Small-Body Database Browser ngày 11317 Hitoshi
3381--11317-hitoshi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)