User Tools

Site Tools


3382--11758-sargent-la-gi

Sargent
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi C. J. van Houten và I. van Houten-Groeneveld
Ngày khám phá 24 tháng 9 năm 1960
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 11758
Đặt tên theo Wallace L. W. Sargent
Tên thay thế 4035 P-L
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6832931
Viễn điểm quỹ đạo 3.6165425
Độ lệch tâm 0.1481387
Chu kỳ quỹ đạo 2041.9601252
Độ bất thường trung bình 213.44929
Độ nghiêng quỹ đạo 3.61967
Kinh độ của điểm nút lên 279.77079
Acgumen của cận điểm 37.00166
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.4

11758 Sargent (4035 P-L) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 24 tháng 9 năm 1960, bởi Cornelis Johannes van Houten và Ingrid van Houten-Groeneveld. Nó được đặt theo tên Caltech, nhà thiên văn học Wallace Sargent; vợ của ông là bà Anneila Sargent cũng được một thiên thạch có tên bà, 18244 Anneila.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 11758 Sargent
3382--11758-sargent-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)