User Tools

Site Tools


3383--11959-okunokeno-la-gi

Okunokeno
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi K. Endate và K. Watanabe
Nơi khám phá Kitami
Ngày khám phá 13 tháng 4 năm 1994
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 11959
Tên thay thế 1994 GG1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2361247
Viễn điểm quỹ đạo 3.0566365
Độ lệch tâm 0.1550253
Chu kỳ quỹ đạo 1572.4501149
Độ bất thường trung bình 91.21713
Độ nghiêng quỹ đạo 13.28985
Kinh độ của điểm nút lên 142.40259
Acgumen của cận điểm 70.50778
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.6

11959 Okunokeno (1994 GG1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 13 tháng 4 năm 1994 bởi K. Endate và K. Watanabe ở Kitami.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 11959 Okunokeno
3383--11959-okunokeno-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)