User Tools

Site Tools


3385--12359-cajigal-la-gi

12359 Cajigal
Tên
Tên Cajigal
Tên chỉ định 1993 SN3
Phát hiện
Người phát hiện Orlando Naranjo
Ngày phát hiện 22 tháng 9 năm 1993
Thông số quỹ đạo
Kỷ nguyên 27 tháng 10 năm 2007 (JDCT 2454400.5)
Độ lệch tâm (e) 0.1602051
Bán trục lớn (a) 3.1941208 AU
Cận điểm quỹ đạo (q) 2.6828106 AU
Viễn điểm quỹ đạo (Q) 3.7063936 AU
Chu kỳ quỹ đạo (P) 5.71 a
Độ nghiêng quỹ đạo (i) 0.93958°
Kinh độ (Ω) 175.23114°
Acgumen (ω) 225.10691°
Độ bất thường trung bình (M) 117.71719°

12359 Cajigal là một tiểu hành tinh vành đai chính with a periapsis 2.6828106 AU. Nó có độ lệch tâm là 0.1602051 và chu kỳ quỹ đạo là 2085.54 ngày (5.71 năm).[1]

Cajigal có vận tốc quỹ đạo trung bình là 16.66419558 km/s và độ nghiêng quỹ đạo là 0.9394°.

Thlà mộtsteroid was được phát hiện ngày 22 tháng 9 năm 1993 bởi Orlando Naranjo.

Nó được đặt theo tên Juan Manuel Cajigal y Odoardo who founded Military Academy of Mathematics ở Venezuela.[1]

  1. ^ a ă “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 5 tháng 1 năm 2008. 
3385--12359-cajigal-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)