User Tools

Site Tools


3386--13027-geeraerts-la-gi

Geeraerts
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá Đài thiên văn Nam Âu
Ngày khám phá 3 tháng 4 năm 1989
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 13027
Đặt tên theo Jef Geeraerts
Tên thay thế 1989 GJ4
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2628560
Viễn điểm quỹ đạo 2.8458468
Độ lệch tâm 0.1141172
Chu kỳ quỹ đạo 1491.1432923
Độ bất thường trung bình 269.22996
Độ nghiêng quỹ đạo 3.75567
Kinh độ của điểm nút lên 237.15501
Acgumen của cận điểm 286.78226
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.8

13027 Geeraerts (1989 GJ4) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 3 tháng 4 năm 1989 bởi E. W. Elst ở Đài thiên văn Nam Âu.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 13027 Geeraerts
3386--13027-geeraerts-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)