User Tools

Site Tools


3387--13250-danieladucato-la-gi

Danieladucato
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi A. Boattini và L. Tesi
Nơi khám phá San Marcello Pistoiese
Ngày khám phá 19 tháng 7 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 13250
Tên thay thế 1998 OJ
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9332822
Viễn điểm quỹ đạo 2.5270888
Độ lệch tâm 0.1331294
Chu kỳ quỹ đạo 1216.4937905
Độ bất thường trung bình 41.64619
Độ nghiêng quỹ đạo 3.95005
Kinh độ của điểm nút lên 240.16859
Acgumen của cận điểm 358.12384
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.0

13250 Danieladucato (1998 OJ) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 19 tháng 7 năm 1998 bởi A. Boattini và L. Tesi ở San Marcello Pistoiese.

  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 13250 Danieladucato
3387--13250-danieladucato-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)