User Tools

Site Tools


3388--13577-ukawa-la-gi

13577 Ukawa (tên chỉ định: 1993 HR1) là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Kin Endate và Kazuro Watanabe ở Đài thiên văn Kitami ở Hokkaidō, Nhật Bản, ngày 16 tháng 4 năm 1993. Nó được đặt theo tên Hirohumi Ukawa.

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 13001–14000
  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 13577 Ukawa
3388--13577-ukawa-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)