User Tools

Site Tools


3389--13843-cowenbrown-la-gi

Cowenbrown
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 6 tháng 12 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 13843
Tên thay thế 1999 XQ34
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0795987
Viễn điểm quỹ đạo 2.3672083
Độ lệch tâm 0.0646778
Chu kỳ quỹ đạo 1210.9490379
Độ bất thường trung bình 184.99333
Độ nghiêng quỹ đạo 1.38170
Kinh độ của điểm nút lên 230.80782
Acgumen của cận điểm 253.85136
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.2

13843 Cowenbrown (1999 XQ34) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 6 tháng 12 năm 1999 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 13843 Cowenbrown
3389--13843-cowenbrown-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)