User Tools

Site Tools


3390--14164-hennigar-la-gi

Hennigar
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Spacewatch
Nơi khám phá Kitt Peak
Ngày khám phá 15 tháng 10 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 14164
Tên thay thế 1998 TH29
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7825220
Viễn điểm quỹ đạo 3.0907662
Độ lệch tâm 0.0524824
Chu kỳ quỹ đạo 1838.1265120
Độ bất thường trung bình 271.63399
Độ nghiêng quỹ đạo 1.51214
Kinh độ của điểm nút lên 354.79428
Acgumen của cận điểm 96.94639
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.8

14164 Hennigar (1998 TH29) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 15 tháng 10 năm 1998 bởi Spacewatch ở Kitt Peak.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 14164 Hennigar
3390--14164-hennigar-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)