User Tools

Site Tools


3392--15628-gonzales-la-gi

Gonzales
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 29 tháng 4 năm 2000
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 15628
Tên thay thế 2000 HA53
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9024840
Viễn điểm quỹ đạo 2.5185524
Độ lệch tâm 0.1393493
Chu kỳ quỹ đạo 1200.4375595
Độ bất thường trung bình 104.43892
Độ nghiêng quỹ đạo 0.92627
Kinh độ của điểm nút lên 163.44731
Acgumen của cận điểm 135.15911
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.7

15628 Gonzales (2000 HA53) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 29 tháng 4 năm 2000 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 15628 Gonzales
3392--15628-gonzales-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)