User Tools

Site Tools


3395--11321-tosimatumoto-la-gi

Tosimatumoto
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. Seki
Nơi khám phá Geisei
Ngày khám phá 21 tháng 2 năm 1995
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 11321
Tên thay thế 1995 DE1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7507038
Viễn điểm quỹ đạo 3.2811790
Độ lệch tâm 0.0879452
Chu kỳ quỹ đạo 1913.0784312
Độ bất thường trung bình 75.57001
Độ nghiêng quỹ đạo 9.54403
Kinh độ của điểm nút lên 350.23996
Acgumen của cận điểm 302.67423
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.5

11321 Tosimatumoto (1995 DE1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 21 tháng 2 năm 1995 bởi T. Seki ở Geisei.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 11321 Tosimatumoto
3395--11321-tosimatumoto-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)