User Tools

Site Tools


3396--11537-guericke-la-gi

Guericke
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi F. Borngen
Nơi khám phá Tautenburg
Ngày khám phá 29 tháng 4 năm 1992
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 11537
Đặt tên theo Otto von Guericke
Tên thay thế 1992 HY6
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8734953
Viễn điểm quỹ đạo 2.5125135
Độ lệch tâm 0.1456947
Chu kỳ quỹ đạo 1186.1993221
Độ bất thường trung bình 304.09030
Độ nghiêng quỹ đạo 4.98238
Kinh độ của điểm nút lên 90.06490
Acgumen của cận điểm 164.85863
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.9

11537 Guericke (1992 HY6) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 29 tháng 4 năm 1992 bởi F. Borngen ở Tautenburg.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 11537 Guericke
3396--11537-guericke-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)