User Tools

Site Tools


3397--11963-ignace-la-gi

Ignace
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá Đài thiên văn Nam Âu
Ngày khám phá 10 tháng 8 năm 1994
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 11963
Tên thay thế 1994 PO16
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.5990196
Viễn điểm quỹ đạo 2.9290410
Độ lệch tâm 0.0596993
Chu kỳ quỹ đạo 1678.4662846
Độ bất thường trung bình 159.17732
Độ nghiêng quỹ đạo 6.12990
Kinh độ của điểm nút lên 313.23155
Acgumen của cận điểm 219.46356
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.0

11963 Ignace (1994 PO16) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 10 tháng 8 năm 1994 bởi E. W. Elst ở Đài thiên văn Nam Âu.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 11963 Ignace
3397--11963-ignace-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)