User Tools

Site Tools


3398--12155-hyginus-la-gi

12155 Hyginus (tên chỉ định: 4193 T-1) là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld, và Tom Gehrels ở Đài thiên văn Palomar ở Quận San Diego, California, ngày 26 tháng 3 năm 1971. Nó được đặt theo tên Gaius Julius Hyginus, a Roman author.

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 12001–13000
  • JPL Small-Body Database Browser
3398--12155-hyginus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)