User Tools

Site Tools


3400--12760-maxwell-la-gi

Maxwell
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá Đài thiên văn Nam Âu
Ngày khám phá 9 tháng 10 năm 1993
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 12760
Đặt tên theo James Clerk Maxwell
Tên thay thế 1993 TX26
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7429541
Viễn điểm quỹ đạo 3.3619893
Độ lệch tâm 0.1013990
Chu kỳ quỹ đạo 1947.9413750
Độ bất thường trung bình 304.14493
Độ nghiêng quỹ đạo 9.88186
Kinh độ của điểm nút lên 184.13602
Acgumen của cận điểm 153.10449
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.7

12760 Maxwell (1993 TX26) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 9 tháng 10 năm 1993 bởi E. W. Elst ở Đài thiên văn Nam Âu.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 12760 Maxwell
3400--12760-maxwell-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)