User Tools

Site Tools


3401--13028-klaustschira-la-gi

Klaustschira
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi M. Geffert
Nơi khám phá Đài thiên văn Nam Âu
Ngày khám phá 5 tháng 4 năm 1989
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 13028
Đặt tên theo Klaus Tschira
Tên thay thế 1989 GQ6
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9494220
Viễn điểm quỹ đạo 3.0194750
Độ lệch tâm 0.2153502
Chu kỳ quỹ đạo 1430.3536379
Độ bất thường trung bình 228.93015
Độ nghiêng quỹ đạo 13.10473
Kinh độ của điểm nút lên 118.60468
Acgumen của cận điểm 207.87102
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.0

13028 Klaustschira (1989 GQ6) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 5 tháng 4 năm 1989 bởi M. Geffert ở Đài thiên văn Nam Âu.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 13028 Klaustschira
3401--13028-klaustschira-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)