User Tools

Site Tools


3403--13579-allodd-la-gi

Allodd
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá Đài thiên văn Nam Âu
Ngày khám phá 12 tháng 7 năm 1993
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 13579
Tên thay thế 1993 NA2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1595790
Viễn điểm quỹ đạo 3.1035528
Độ lệch tâm 0.1793559
Chu kỳ quỹ đạo 1559.2645936
Độ bất thường trung bình 55.84498
Độ nghiêng quỹ đạo 9.61081
Kinh độ của điểm nút lên 123.57365
Acgumen của cận điểm 301.33258
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.6

13579 Allodd (1993 NA2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 12 tháng 7 năm 1993 bởi E. W. Elst ở Đài thiên văn Nam Âu. Its name comes from the fact that its number is formed bởi a succession of odd numbers i.e. they are all odd.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 13579 Allodd
3403--13579-allodd-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)