User Tools

Site Tools


3404--13845-jillburnett-la-gi

Jillburnett
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 7 tháng 12 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 13845
Tên thay thế 1999 XL63
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6532130
Viễn điểm quỹ đạo 3.6696582
Độ lệch tâm 0.1607569
Chu kỳ quỹ đạo 2053.1701489
Độ bất thường trung bình 304.02510
Độ nghiêng quỹ đạo 2.18224
Kinh độ của điểm nút lên 127.15564
Acgumen của cận điểm 160.06519
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.4

13845 Jillburnett (1999 XL63) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 7 tháng 12 năm 1999 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 13845 Jillburnett
3404--13845-jillburnett-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)