User Tools

Site Tools


3405--14172-amanolivere-la-gi

Amanolivere
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 10 tháng 11 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 14172
Tên thay thế 1998 VN8
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0370246
Viễn điểm quỹ đạo 2.8451674
Độ lệch tâm 0.1655287
Chu kỳ quỹ đạo 1393.0788746
Độ bất thường trung bình 214.68819
Độ nghiêng quỹ đạo 2.76853
Kinh độ của điểm nút lên 341.18501
Acgumen của cận điểm 3.46308
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.4

14172 Amanolivere (1998 VN8) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 10 tháng 11 năm 1998 bởi Nhóm Nghiên cứu Thiên thạch gần Trái Đất thuộc phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 14172 Amanolivere
3405--14172-amanolivere-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)