User Tools

Site Tools


3406--14968-kub-ek-la-gi

14968 Kubáček
Tên
Tên Kubáček
Tên chỉ định 1997 QG
Phát hiện
Người phát hiện A. Galád, A. Pravda
Ngày phát hiện 23 tháng 8 năm 1997
Thông số quỹ đạo
Kỷ nguyên 27 tháng 10 năm 2007 (JDCT 2454400.5)
Độ lệch tâm (e) 0.0973730
Bán trục lớn (a) 2.5653309 AU
Cận điểm quỹ đạo (q) 2.3155369 AU
Viễn điểm quỹ đạo (Q) 2.8151249 AU
Chu kỳ quỹ đạo (P) 4.11 a
Độ nghiêng quỹ đạo (i) 5.44153°
Kinh độ (Ω) 150.38316°
Acgumen (ω) 296.09234°
Độ bất thường trung bình (M) 106.89470°

14968 Kubáček là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1500.7678303 ngày (4.11 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 23 tháng 8 năm 1997.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 29 tháng 4 năm 2008. 
3406--14968-kub-ek-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)