User Tools

Site Tools


3407--15629-sriner-la-gi

Sriner
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 29 tháng 4 năm 2000
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 15629
Tên thay thế 2000 HK53
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.4209170
Viễn điểm quỹ đạo 2.9773666
Độ lệch tâm 0.1030790
Chu kỳ quỹ đạo 1619.7089059
Độ bất thường trung bình 284.29216
Độ nghiêng quỹ đạo 1.19463
Kinh độ của điểm nút lên 223.35128
Acgumen của cận điểm 18.02105
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.6

15629 Sriner (2000 HK53) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 29 tháng 4 năm 2000 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 15629 Sriner
3407--15629-sriner-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)