User Tools

Site Tools


3409--10969-perryman-la-gi

10969 Perryman là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1709.3164871 ngày (4.68 năm).[1]

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 10 tháng 5 năm 2008. 
3409--10969-perryman-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)