User Tools

Site Tools


3410--11132-horne-la-gi

Horne
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi D. di Cicco
Nơi khám phá Sudbury, Massachusetts
Ngày khám phá 17 tháng 11 năm 1996
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 11132
Tên thay thế 1996 WU
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7737382
Viễn điểm quỹ đạo 3.5068932
Độ lệch tâm 0.1167327
Chu kỳ quỹ đạo 2032.6302653
Độ bất thường trung bình 275.19773
Độ nghiêng quỹ đạo 4.20999
Kinh độ của điểm nút lên 237.08698
Acgumen của cận điểm 298.47580
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.0

11132 Horne (1996 WU) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 17 tháng 11 năm 1996 bởi D. di Cicco ở Sudbury, Massachusetts.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 11132 Horne
3410--11132-horne-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)