User Tools

Site Tools


3411--11322-aquamarine-la-gi

Aquamarine
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi H. Abe
Nơi khám phá Yatsuka
Ngày khám phá 23 tháng 8 năm 1995
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 11322
Tên thay thế 1995 QT
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2061156
Viễn điểm quỹ đạo 3.2402402
Độ lệch tâm 0.1898746
Chu kỳ quỹ đạo 1641.3924899
Độ bất thường trung bình 276.00024
Độ nghiêng quỹ đạo 10.03411
Kinh độ của điểm nút lên 162.22192
Acgumen của cận điểm 190.24985
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.2

11322 Aquamarine (1995 QT) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 23 tháng 8 năm 1995 bởi H. Abe ở Yatsuka.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 11322 Aquamarine
3411--11322-aquamarine-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)