User Tools

Site Tools


3412--11545-hashimoto-la-gi

Hashimoto
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi K. Endate và K. Watanabe
Nơi khám phá Kitami
Ngày khám phá 16 tháng 10 năm 1992
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 11545
Tên thay thế 1992 UE4
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8092488
Viễn điểm quỹ đạo 2.9496880
Độ lệch tâm 0.2396416
Chu kỳ quỹ đạo 1340.6590419
Độ bất thường trung bình 80.02766
Độ nghiêng quỹ đạo 3.74431
Kinh độ của điểm nút lên 90.76002
Acgumen của cận điểm 314.13969
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.8

11545 Hashimoto (1992 UE4) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 16 tháng 10 năm 1992 bởi K. Endate và K. Watanabe ở Kitami.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 11545 Hashimoto
3412--11545-hashimoto-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)