User Tools

Site Tools


3413--11760-auwers-la-gi

11760 Auwers là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 2050.1974910 ngày (5.61 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 24 tháng 9 năm 1960.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 24 tháng 5 năm 2008. 
3413--11760-auwers-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)