User Tools

Site Tools


3414--11964-prigogine-la-gi

Prigogine
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá Đài thiên văn Nam Âu
Ngày khám phá 10 tháng 8 năm 1994
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 11964
Đặt tên theo Ilya Prigogine
Tên thay thế 1994 PY17
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6896103
Viễn điểm quỹ đạo 3.1662747
Độ lệch tâm 0.0813992
Chu kỳ quỹ đạo 1829.9627115
Độ bất thường trung bình 283.26288
Độ nghiêng quỹ đạo 1.58884
Kinh độ của điểm nút lên 206.90453
Acgumen của cận điểm 110.62728
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.4

11964 Prigogine (1994 PY17) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 10 tháng 8 năm 1994 bởi E. W. Elst ở Đài thiên văn Nam Âu.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 11964 Prigogine
3414--11964-prigogine-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)