User Tools

Site Tools


3416--12362-mumuryk-la-gi

12362 Mumuryk (tên chỉ định: 1993 TS1) là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Kin Endate và Kazuro Watanabe ở Đài thiên văn Kitami ở Hokkaidō, Nhật Bản, ngày 15 tháng 10 năm 1993. Nó được đặt theo tên Mumuryk Keiko Yuharo, a Japanese painter và illustrator.

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 12001–13000
  • JPL Small-Body Database Browser
3416--12362-mumuryk-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)