User Tools

Site Tools


3417--12540-picander-la-gi

Picander
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá Đài thiên văn Nam Âu
Ngày khám phá 26 tháng 7 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 12540
Tên thay thế 1998 OU9
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.8589612
Viễn điểm quỹ đạo 2.9383602
Độ lệch tâm 0.0136958
Chu kỳ quỹ đạo 1802.5797620
Độ bất thường trung bình 190.96511
Độ nghiêng quỹ đạo 0.89316
Kinh độ của điểm nút lên 261.23640
Acgumen của cận điểm 223.37649
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.1

12540 Picander (1998 OU9) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 26 tháng 7 năm 1998 bởi E. W. Elst ở Đài thiên văn Nam Âu.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 12540 Picander
3417--12540-picander-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)