User Tools

Site Tools


3418--12761-pauwels-la-gi

Pauwels
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá Đài thiên văn Nam Âu
Ngày khám phá 9 tháng 10 năm 1993
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 12761
Tên thay thế 1993 TP38
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.9367595
Viễn điểm quỹ đạo 3.2759663
Độ lệch tâm 0.0545987
Chu kỳ quỹ đạo 1999.7545857
Độ bất thường trung bình 54.16665
Độ nghiêng quỹ đạo 18.47604
Kinh độ của điểm nút lên 190.98969
Acgumen của cận điểm 23.80718
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.4

12761 Pauwels (1993 TP38) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 9 tháng 10 năm 1993 bởi E. W. Elst ở Đài thiên văn Nam Âu.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 12761 Pauwels
3418--12761-pauwels-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)