User Tools

Site Tools


3420--13253-stejneger-la-gi

13253 Stejneger (tên chỉ định: 1998 OM13) là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Eric Walter Elst ở Đài thiên văn La Silla ở Chile ngày 26 tháng 7 năm 1998. Nó được đặt theo tên Leonhard Hess Stejneger, a Norwegian-born American ornithologist, herpetologist, và zoologist of the 19th và 20th centuries.

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 13001–14000
  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 13253 Stejneger
3420--13253-stejneger-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)