User Tools

Site Tools


3421--13582-tominari-la-gi

13582 Tominari (tên chỉ định: 1993 TN2) là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Kin Endate và Kazuro Watanabe ở Đài thiên văn Kitami ở Hokkaidō, Nhật Bản, ngày 15 tháng 10 năm 1993. Nó được đặt theo tên Ichiro Tominari, một nhà thiên văn học nghiệp dư.

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 13001–14000
  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 13582 Tominari
3421--13582-tominari-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)